Obec Bukovice

obec Bukovice

Obec Bukovice

Mapa umístění obce

Obec Bukovice se nachází v oblasti Hornosvratecké vrchoviny v nadmořské výšce 450 – 480 m na severovýchodní straně mírného návrší 9 km od Tišnova. Severní část k.ú. Bukovice je součástí přírodního parku Lysicko. Územím protéká potok Lubě. Na severovýchodě hraničí Bukovice s obcemi Brťov-Jeneč, na východě s obcemi Lubě a Unín, na jihu s obcí Rohozec a na západě s obcemi Rašov a Zhoř. Půdorys Bukovice tvoří jediná ulice spojující Rohozec a Brťov-Jeneč.


Obec Bukovice, Bukovice 36, 679 23 Lomnice | Kontakty Design a kód Petr Dvořák